Category Archives: Průzkumy a statistiky

Průzkum: Novináři a sociální sítě

K nejdiskutovanějším tématům v teoriích masové i marketingové komunikace patří v současnosti sociální sítě. Hodně se mluví o jejich dopadu na žurnalistiku, public relations a další obory, šířeji se samozřejmě diskutuje i dopad na společnost jako celek. Sociální sítě pochopitelně ovlivňují taky vztahy s médii – jsou zajímavou platformou pro kontakty mezi organizací a novinářskou obcí. Nedávno jsem v rámci školní práce provedl mezi novináři menší anketu ohledně jejich názoru na sociální sítě. Výsledek dávám k dispozici jako podklad pro úvahy o roli sociálních sítí v media relations.

V anketě mě nejprve zajímalo, zda mají novináři založený profil alespoň na jedné sociální síti. Ukázalo se, že v sociálních sítích je nějakým způsobem přítomná většina z nich – asi 79 procent. Jednoznačně největší zastoupení měl Facebook, na kterém je 47 novinářů z 67 respondentů. S velkým odstupem následuje skupina českých sociálních sítí (Lidé.cz, Spolužáci.cz, Líbímseti.cz), poté Twitter, Google+ a LinkedIn. Anketa potvrdila marginální postavení MySpace v Česku (účet tam měl jediný respondent).

Data lze jistě interpretovat různě. Každopádně však jde o signál pro organizace i PR agentury, že první volbou při zřizování profilů v sociálních sítích a vyvíjení určitých aktivit orientovaných na novináře by měl být v Česku Facebook.

Dále mne zajímalo, zda novináři pravidelně používají sociální sítě jako zdroj zpravodajských informací a podkladů pro své články. Anketa ukázala, že to dělá většina z nich – 63 procent příležitostně, 19 procent často.  Prostřednictvím sociálních sítí například komunikují s kolegy, navazují kontakty se zdroji, čerpají informace o názorech veřejnosti nebo nárazově vyhledávají informace k různým aktuálním tématům. Téměř třetina respondentů pravidelně sleduje aktualizace (tweety, statusy atd.) na konkrétních profilech lidí, firem nebo institucí, o které se profesně zajímají.

V anketě jsem adresně oslovil asi 1000 novinářů z různých typů médií. Dotazník jich vyplnilo 67. Převažovali mezi nimi redaktoři tištěných novin (asi 55 procent), většina jich působí v krajských městech (asi 63 procent). Z věkových skupin bylo nejvíce zastoupeno rozmezí 31 až 50 let (60 procent), dále 18 až 30 (33 procent), zbytek tvořila skupina padesátníků a starších.

Řekl bych, že anketa skýtá ještě spoustu zajímavých údajů. Zveřejním je postupně v téhle rubrice.

Reklamy
Označeno tagem , , , ,