Monthly Archives: Leden 2013

Nová kniha Public relations a zpravodajství

obálkaS radostí oznamuji, že na přelomu roku vydalo nakladatelství VeRBuM mou novou odbornou knihu Public relations a zpravodajství. Jde o recenzovanou monografii, která popisuje hlubokou proměnu současných médií, a zejména vliv internetu a sociálních sítí na zpravodajství a každodenní novinářskou práci. K hlavním vývojovým trendům řadím třeba internetizaci, deprofesionalizaci, tabloidizaci, zrychlování nebo fragmentaci zpravodajství. Pro každý z trendů formuluji soubor opatření a doporučení, jimiž by se měli řídit profesionálové v public relations a tiskoví mluvčí, pokud nadále chtějí úspěšně spolupracovat s médii a dosahovat příznivé publicity. V celé knize vycházím z přesvědčení, že podmínkou úspěšné komunikace s novináři je poznání a pochopení zákonitostí současných médií a rutiny mediálních profesionálů.

Úvod a závěr knihy si můžete prolistovat zde.

Několik ukázkových kapitol postupně zveřejním zde:

Zpravodajské hodnoty

Zrychlování zpravodajství a důsledky pro public relations

Informace o prodeji knihy v tištěné i elektronické najdete na webu nakladatelství. Lze ji objednat také přímo u mě za 200 Kč včetně poštovného a balného. V případě zájmu pište na adresu tomandl.jan@email.cz, knihu expeduji obratem spolu s paragonem vystaveným fyzickou osobou.

Odkazy na doporučené prodejce

Tištěná kniha

Aleš Čeněk

Neoluxor

Elektronická kniha

Kosmas

e-shop VeRBuM

Reklamy

Zrychlování zpravodajství a důsledky pro PR

obálka

Ukázka z knihy Public relations a zpravodajství

Tendence ke zrychlování je patrná od samých počátků zpravodajství. V současnosti dospěla patrně do mezního bodu – o mnoho dále již zajít nelze. Zpravodajské publikum totiž očekává, že informaci o určité závažné události získá prakticky okamžitě a její další vývoj bude sledovat v reálném čase. Projevem této tendence jsou nepřetržité informační toky na zpravodajských rádiích a televizích (včetně například přímých přenosů významných událostí i pseudoudálostí, jako jsou tiskové konference) a non-stop aktualizované zpravodajské weby. Způsob práce, kdy novinář klade důraz na pohotovost a rychlost získávání a tlumočení informací, bývá někdy označován jako technožurnalistika.

Celý příspěvek

Zpravodajské hodnoty

obálkaUkázka z knihy Public relations a zpravodajství

Otázku, proč jsou některé zprávy pro novináře zajímavější než jiné, se snaží vysvětlit koncept zpravodajských hodnot (news values). Jeho základem je popis kritérií, která musí nějaká událost splňovat, aby se stala zprávou. Podobné úvahy mají poměrně dlouhou historii. Encyclopedia of Journalism například připomíná nejmenovanou německou publikaci z roku 1695, která jako určující hodnoty zprávy jmenuje důležitost a blízkost.

Klíčovou práci na toto téma ovšem sepsali v 60. letech 20. století Johan Galtung a Mari Holmboe-Rugeová, kteří zkoumali zahraniční zpravodajství v norském tisku. Jejich práce vedla k prvním podloženým tvrzením o zpravodajských hodnotách, jež mají vliv na to, zda nějakou událost média zaznamenají a předloží publiku v podobě zpravodajství.

Celý příspěvek